پروژه مدریت ساختمان رز مال

پروژه مدیریت ساختمان رز مال

تعداد 24 طبقه کاربرد تجاری

نوع پروژه:

BMS – سیستم مدیریت ساختمان

کنترل  سیستم های

روشنایی – سرمایش و گرمایش- کنترل قفل ها و درب – کنترل از راه دور و…..

شرکت هانتا

خانه هوشمند