خانه هوشمند سعادت آباد

پروژه خانه هوشمند سعادت آباد

تعداد 5 طبقه 11 واحدی کاربرد مسکونی

نوع پروژه:

smart home – خانه هوشمند.

کنترل  سیستم های

روشنایی – سرمایش و گرمایش- کنترل قفل ها و درب – کنترل از راه دور و…..

شرکت HANTA

خانه هوشمند