خانه هوشمند جردن

پروژه خانه هوشمند جردن

تعداد 5 طبقه تک واحدی کاربرد اداری

نوع پروژه:

smart home – خانه هوشمند.

کنترل  سیستم های

روشنایی – سرمایش و گرمایش- کنترل قفل ها و درب – کنترل از راه دور و…..

شرکت HANTA

خانه هوشمند