اطلاعات پرداخت

با تشکر از خرید شما از ویرا هوم

لطفا جهت ثبت نهایی سفارش، مبلغ سفارش خود را به شماره کارت ذیل واریز و رسید آن را برای پشتیبانی وبسایت ارسال نمایید تا با تایید آن، فرآیند ارسال محصول به آدرس شما انجام شود.

شماره کارت: 1942 1887 2913 5022

شماره شبا: IR030570021280000884108001

نام صاحب حساب و بانک: حسن هوایی – بانک پاسارگاد

همواره در کنار شما هستیم!

“هوشمند باشید و هوشمندانه زندگی کنید”

اطلاعات پرداخت
طراحی سایت با افتخار توسط   ناوک آنلاین
×