آدرس

مشهد بلوار کلاهدوز، کلاهدوز 17/2

 

تلفن

37131400 (051) - 09016466864
virahome5@gmail.com

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه       9:00 - 19:00
پنجشنبه        9.00 - 16.00

در ارتباطباشید

 

ارسال پیام

آماده ای؟

شروع یک پروژه جدید

منتظر چی هستی؟

بیایید راجب کار صحبت کنیم

zb_logo-a_color_rgb
zwave
bacnet
KNX_logo
wifi